Information til medarbejdere, ledere og bestyrelsesmedlemmer om behandling af personoplysninger.

I forbindelse med tilsynet har tilbuddet, efter anmodning fra Socialtilsyn Hovedstaden som dataansvarlig, pligt til at give oplysninger om tilbuddet, der er nødvendige for udførelsen af tilsynet.

Indhold

  I forbindelse med tilsynet har tilbuddet, efter anmodning fra Socialtilsyn Hovedstaden som dataansvarlig, pligt til at give oplysninger om tilbuddet, der er nødvendige for udførelsen af tilsynet. Det kan eksempelvis være oplysninger om medarbejdere og ledere i tilbuddet og bestyrelsesmedlemmer, hvis der er tale om et privat tilbud.  I den sammenhæng kan Socialtilsyn Hovedstaden blandt andet få indsigt i dit navn, din fødselsdato, oplysninger om dit ansættelsesforhold, din uddannelsesmæssige baggrund samt straffemæssige forhold. 

  De oplysninger, Socialtilsyn Hovedstaden indsamler, bruger vi til at vurdere, om tilbuddet har den fornødne kvalitet, og om personalegruppen samlet set har de fornødne kompetencer i forhold til målgruppen. Efter tilsynsbesøget udarbejder vi en tilsynsrapport, som bliver sendt til tilbuddet. De personlige oplysninger, vi har indsamlet om dig, vil ikke fremgå i tilsynsrapporten. Men de vil blive behandlet og registreret i Socialtilsyn Hovedstadens IT-systemer.

  Socialtilsyn Hovedstaden har ret til at indsamle oplysninger fra ansatte eller andre relevante personer i tilbuddet i forbindelse med tilsynsbesøget. Denne ret følger af § 7, stk. 3, nr. 6 i lov om socialtilsyn.

  Tilbuddets pligt til at give Socialtilsyn Hovedstadens oplysninger om dig i forbindelse med tilsynsbesøget følger af § 12, stk. 2 i lov om socialtilsyn.

  Videregivelse og opbevaring af oplysninger

  I Socialtilsyn Hovedstaden benytter vi databehandlere i form af IT-leverandører. Databehandleren må alene behandle oplysninger for Socialtilsyn Hovedstaden efter vores instruks. Det er stadig os, der er ansvarlig for dine oplysninger. Derfor fører vi bl.a. tilsyn med, at databehandleren beskytter dine oplysninger korrekt.

  De oplysninger, vi indsamler om dig, opbevarer vi så længe, de er nødvendige i vores arbejde. Dette kan for eksempel være i forhold til de forpligtelser, vi har, i henhold til gældende lovgivning bl.a. offentlighedsloven.

  Retten til indsigt

  Fordi Socialtilsyn Hovedstaden indsamler oplysninger om dig, har du ret til: 

  • at bede Socialtilsyn Hovedstaden om at få indsigt i de personoplysninger, vi har registreret om dig 
  • at få udleveret en liste over kategorierne af de personoplysninger, du på et tidspunkt har oplyst til Socialtilsyn Hovedstaden

  Hvis du gerne vil have indsigt i de oplysninger, Socialtilsyn Hovedstaden har registreret om dig, kan du kontakte os via vores kontaktoplysninger. 

  Kontakt databeskyttelsesrådgiveren

  Dette link henviser til Frederiksberg Kommunes hjemmeside, hvor du nederst på siden kan finde kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren, der også varetager funktionen som DPO over for Socialtilsyn Hovedstaden.