Socialtilsynet regodkender og fører tilsyn med plejefamilier og tilbud indenfor det specialiserede socialområde

Socialtilsynets opgave er at godkende nye plejefamilier og sociale tilbud til udsatte borgere. Socialtilsynet fører et socialfagligt tilsyn med botilbud, døgntilbud, opholdssteder for anbragte børn, plejefamilier, krisecentre, herbergs, misbrugstilbud mv.

Der er fem socialtilsyn i Danmark, hvor Socialtilsyn Hovedstaden har tilsynsmyndigheden i 29 kommuner i Region Hovedstaden samt Holbæk kommune. Socialtilsynet har hjemsted på Frederiksberg Rådhus hvor det er forankret i Børne- og Ungeområdet.