Socialtilsynet ansvar som fondsmyndighed præciseres yderligere

Socialtilsynet ansvar som fondsmyndighed præciseres yderligere

Træder i kraft den 1. januar 2017.

Socialtilsynslovens bestemmelse om tilsyn med fonde ændres, således at tilbud omfattet af socialtilsynet, der er oprettet som fonde, generelt undtages fra lov om erhvervsdrivende fonde og lov om fonde og visse foreninger. Dermed sikres det, at det kun er én myndighed, der fører tilsyn med fondene omfattet af socialtilsynet.

Som følge heraf, vil tilbud, oprettet som fonde og omfattet af socialtilsynsloven, være undtaget for fondsloven og erhvervsfondsloven, uden at der skal træffes konkret afgørelse om det i hvert enkelt tilfælde.

Civilstyrelsen er permutationsmyndighed.

Det betyder, at Civilstyrelsen, efter socialtilsynets forudgående tilladelse, skal godkende de fonde, som er omfattet af socialtilsynet,  for så vidt angår væsentlige vedtægtsændringer. Væsentlige vedtægtsændringer er eks. ændringer i vedtægtens bestemmelser om formål og uddeling samt sammenlægning og opløsning af fonden.

Tilsyn med fonde indebærer, at socialtilsynet kun efter socialtilsynslovens § 5, stk. 1, kan godkende et tilbud, der er oprettet som fond, hvis tilbuddet er lovligt oprettet som fond. Socialtilsynet skal udgøre et betryggende fondstilsyn og løbende sikre, at fondens midler anvendes i overensstemmelse med lovgivningen og fondens vedtægt.