BPATakster for tilsyn med BPA-virksomheder

Takster for tilsyn med BPA-virksomheder

Takster for godkendelse og tilsyn med BPA-virksomheder fastsættes på baggrund af samtlige budgetterede omkostninger forbundet med godkendelse af og tilsyn med foreninger og private virksomheder, der varetager arbejdsgiverfunktioner i ordninger efter §§ 95 og 96 i lov om social service. Der henvises til bekendtgørelse om socialtilsyn § 30 (BEK nr. 1251 af 13/11/2017).

De fem socialtilsyn har beregnet en enhedstakst for tilsyn med BPA-virksomheder. På baggrund heraf fastsættes tilsynstaksten i Socialtilsyn Hovedstaden til: 

  • 24.800 kr. for godkendelse af en BPA-virksomhed 
  • 9.000 kr. for driftsorienteret tilsyn med en BPA-virksomhed 
  • 9.000 kr. for væsentlig ændring af en BPA-virksomhed

Bemærk at tilsynstaksten kan variere en smule på tværs af de fem socialtilsyn. Det skyldes, at timeprisen er forskellig på tværs af de fem socialtilsyn på grund af forskelle i socialtilsynenes samlede omkostninger (ift. husleje, lønniveau, kørsel, overhead mv.).

Når Socialtilsyn Hovedstaden modtager jeres ansøgning om godkendelse, vil I blive opkrævet en takst, og ansøgningen vil først blive behandlet, når taksten er indbetalt. Taksten for godkendelse vil blive opkrævet uanset, om processen munder ud i godkendelse eller afslag.

Når I er godkendt, vil I fra den 1. måned efter godkendelsen skulle betale driftstilsynstakst. Socialtilsynet vil opkræve taksten én gang årligt.

Hvis jeres godkendelsesgrundlag ændrer sig væsentlig, skal I ansøge Socialtilsynet Hovedstaden om en re-godkendelse i forhold til de væsentlige ændringer. I vil i den forbindelse blive opkrævet en takst for væsentlig ændring.