PlejefamilierVæsentlig ændring af godkendelsen

Væsentlig ændring

Her kan I læse, hvornår der er tale om en væsentlig ændring af godkendelsen hos en plejefamilie, og hvordan man søger Socialtilsyn Hovedstaden om godkendelse af væsentlige ændringer. Bemærk at der er kommet nye regler angående dispensationer (se længere nede).

Hvad er en væsentlig ændring?

 • Hvis plejefamilien flytter
 • Hvis plejefamilien ønsker antallet af pladser udvidet
 • Hvis målgruppen ønskes ændret
 • Hvis plejefamilien skal skilles
 • Hvis der opstår alvorlig sygdom

En plejefamilie skal have socialtilsynets godkendelse inden de indskriver plejebørn,  der falder udenfor den hidtidige godkendelsesramme.

Lovgrundlag

I henhold til Lov om socialtilsyn § 12 stk.2.nr.1 skal plejefamilier af egen drift oplyse om væsentlige ændringer.

Nye regler angående dispensationer

Børne- og Socialministeriet har i et svar den 6. september 2017 præciseret brugen af socialtilsynslovens § 5, stk. 6, der giver socialtilsynet mulighed for at give plejefamilier dispensation i forhold til den eksisterede godkendelse, hvis der forelægger et konkret og berettiget behov for at fravige herfra. En forudsætning for at der kan træffes afgørelse om en dispensation er, at socialtilsynet forinden har taget stilling til, om plejefamilien kan godkendes generelt til den ønskede udvidelse og dermed få ændret sit eksisterende godkendelsesgrundlag. Ankestyrelsen har på denne baggrund ændret sin praksis, hvilket betyder, at socialtilsynet først skal vurdere muligheden for en væsentlig ændring af plejefamiliens eksisterende godkendelse, førend der kan træffes en afgørelse om dispensation. Socialtilsyn Hovedstaden vil dermed ikke længere behandle dispensationsansøgninger, før vi har truffet afgørelse om, hvorvidt  plejefamilien generelt kan godkendes til den ønskede udvidelse som en væsentlig ændring. Hvis Socialtilsyn Hovedstaden giver afslag på ansøgningen om væsentlig ændring, skal I angive, om I ønsker, at Socialtilsyn Hovedstaden skal foretage en vurdering af, om I kan få dispensation til en ændring af godkendelsesrammen. Det skal I angive i punkt 5 i ansøgningsskemaet i boksen til højre.

Hvordan søger vi  om godkendelse af en væsentlig ændring?

I skal udfylde et skema, som I kan downloade her på siden, og efterfølgende sende til Socialtilsyn Hovedstaden

 1. Via et sikker link [klik her] hvor du logger på med dit NemID på borger.dk. Benyttes denne mulighed, behøver du ikke underskrive ansøgningsskemaet på sidste side. Er der mere end én ansøger, skal I begge indsende det samme skema med hvert jeres NemID.
 2. Med mail til socialtilsyn@frederiksberg.dk
  Emnefelt: Ansøgning om væsentlig ændring [plejefamiliens navn]
 3. Med post til:
  Socialtilsyn Hovedstaden
  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg