Om osVision og mission

Vision og mission

Vision

 Det handler om mennesket

- Socialtilsyn højner kvaliteten i sociale tilbud og plejefamilier

Mission 

Socialtilsyn Hovedstaden er en professionel og uvildig myndighed. Vi leverer et fagligt kompetent og systematisk tilsyn med plejefamilier og tilbud.

Vores mission har to perspektiver; et udviklingsperspektiv og et kontrolperspektiv:

Udviklingsperspektiv

Vi peger på udviklingsmuligheder i sociale tilbud og plejefamilier med henblik på at sikre kvalitet og trivsel for borgerne

Kontrolperspektiv

Vi fører tilsyn med, at borgerne behandles med ordenlighed og mødes med respekt og anerkendelse 
Vi fører tilsyn med, at offentlige midler anvendes efter hensigten, og at der er transparens i økonomien