Velkommen

Mie Andresen, Chef for Socialtilsynet

Socialtilsyn Hovedstaden varetager tilsyn med plejefamilier, anbringelsessteder, botilbud og sociale døgntilbud for udsatte børn og voksne i Region Hovedstaden og Holbæk Kommune. 

Socialtilsynet har hjemsted i Frederiksberg Kommune, hvor det er forankret i Børne- og Ungeområdet.

Nyheder

Socialtilsyn Hovedstaden udførte i januar 2017 en tilfredshedsundersøgelse...

Mandag den 19. juni kl. 9.00 - 12.00...

Socialtilsyn Øst og Socialtilsyn Hovedstaden inviterede til et...