Velkommen

Mie Andresen, Chef for Socialtilsynet

Socialtilsyn Hovedstaden varetager tilsyn med plejefamilier, anbringelsessteder, botilbud og sociale døgntilbud for udsatte børn og voksne i Region Hovedstaden og Holbæk Kommune. 

Socialtilsynet har hjemsted i Frederiksberg Kommune, hvor det er forankret i Børne- og Ungeområdet.

Nyheder

Vejledningen omfatter alene boformer efter servicelovens §§ 107...

Status på socialtilsynets opgaveløsning og udveksling af erfaringer om...

Socialtilsyn Hovedstaden søger fire fagligt dygtige og engagerede...