Velkommen

Mie Andresen, Chef for Socialtilsynet

Socialtilsyn Hovedstaden varetager tilsyn med plejefamilier, anbringelsessteder, botilbud og sociale døgntilbud for udsatte børn og voksne i Region Hovedstaden og Holbæk Kommune. Derudover fører vi tilsyn med virksomheder og foreninger, der varetager en arbejdergiverfunktion under BPA (borgerstyret personlig assistance)

Socialtilsynet har hjemsted i Frederiksberg Kommune, hvor det er forankret i Børne- og Ungeområdet.

Nyheder

Vedrørende pladsopgørelsesmetode

Socialtilsynet oplever fortsat vanskeligheder fra tilbuddenes side...

Socialtilsyn Hovedstaden søger en fagligt dygtig og engageret...

Det har hidtil været muligt for tilbud og...