Velkommen

Mie Andresen, Chef for Socialtilsynet

Socialtilsyn Hovedstaden varetager tilsyn med plejefamilier, anbringelsessteder, botilbud og sociale døgntilbud for udsatte børn og voksne i Region Hovedstaden og Holbæk Kommune. 

Socialtilsynet har hjemsted i Frederiksberg Kommune, hvor det er forankret i Børne- og Ungeområdet.

Nyheder

Socialtilsyn Hovedstaden søger en fagligt dygtig og engageret...

Socialtilsyn Hovedstaden opnormerer sin stabsfunktion i forhold til...

Socialtilsyn Hovedstaden fremsendte 22. december 2017 nyhedsbrev ud.

I...