Velkommen

Mie Andresen, Chef for Socialtilsynet

Socialtilsyn Hovedstaden varetager tilsyn med plejefamilier, anbringelsessteder, botilbud og sociale døgntilbud for udsatte børn og voksne i Region Hovedstaden og Holbæk Kommune. 

Socialtilsynet har hjemsted i Frederiksberg Kommune, hvor det er forankret i Børne- og Ungeområdet.

Nyheder

Kommunerne og regionen i Hovedstaden inviteres til fællesmøde...

Socialtilsyn Hovedstaden inviterer alle plejefamilier på Bornholm til...

Notat skal danne afsæt for drøftelser mellem KL...