Velkommen

Mie Andresen, Chef for Socialtilsynet

Socialtilsyn Hovedstaden varetager tilsyn med plejefamilier, anbringelsessteder, botilbud og sociale døgntilbud for udsatte børn og voksne i Region Hovedstaden og Holbæk Kommune. Derudover fører vi tilsyn med virksomheder og foreninger, der varetager en arbejdergiverfunktion under BPA (borgerstyret personlig assistance)

Socialtilsynet har hjemsted i Frederiksberg Kommune, hvor det er forankret i Børne- og Ungeområdet.

Nyheder

Socialtilsyn Hovedstaden har på grund af ny lovgivning...

Ansøgningsfrist den 23. april 2019, kl. 12.00

Vi søger...

Årsrapporten giver et indblik i Socialtilsyn Hovedstadens produktion...