Whistleblower henvendelser

Du kan kontakte Socialtilsyn Hovedstaden, hvis du har bekymrende oplysninger om et tilbud eller en plejefamilie.

Whistle-blower ordning i Socialtilsyn Hovedstaden
Der er 5 socialtilsyn i Danmark som fører tilsyn med plejefamilier og sociale tilbud i hver sin region. Hvert socialtilsyn har en whistle-blower ordning som du kan henvende dig til telefonisk eller via en webformular. Du kan henvende dig hvis du har oplysninger om bekymrende forhold i en plejefamilie eller socialt tilbud. Det er lige meget om du er medarbejder, beboer, pårørende eller noget helt fjerde.

Du skal kontakte den rigtige Whistle-blower ordning
Hvis du vil ringe til socialtilsynet, er det vigtigt at du får fat i dét socialtilsyn, som fører tilsyn med den kommune, tilbud eller plejefamilie,  hvor du har bekymrende oplysninger om. Hvis du er i tvivl, kan du tjekke på oversigten til højre, hvilket socialtilsyn du skal ringe til. 

Du kan finde de andre socialltilsyns Whistle-blower ordninger her:
Socialtilsyn Nord
Socialtilsyn Midt
Socialtilsyn Syd
Socialtilsyn Øst
 
Er jeg anonym?
Når du ringer til whistle-blower telefonen eller benytter webformularen, så kan du vælge følgende:

1) Anonymitet - socialtilsynet kender ikke din identitet. Socialtilsynet vil ikke kunne bruge oplysningerne overfor tilbuddet/plejefamilien, da vi ikke må fortælle, at vi har modtaget en henvendelse. Vi skal altid foretage egne undersøgelser 

2) Fortroligt - du oplyser dine kontaktoplysninger til socialtilsynet, så vi kan spørge ind til/bede dig uddybe, hvis vi har opfølgende spørgsmål. Socialtilsynet vil ikke kunne bruge oplysningerne overfor tilbuddet/plejefamilien, da vi ikke må fortælle, at vi har modtaget en henvendelse. Vi skal altid foretage egne undersøgelser

3) Ikke anonym - socialtilsynet har mulighed for at bruge din henvendelse i dialog med tilbuddet/plejefamilien, og derved inddrage det direkte i tilsynet. Vi må ikke udlevere dine kontaktoplysninger til tredjepart. 

Kontakt Whistle-blower ordningen i Socialtilsyn Hovedstaden
Telefonnummer       38 21 37 70
Mandag - torsdag:   9.00 – 15.00
Fredag:                    9.00 – 12.00
Helligdage lukket.
 
Elektronisk
Benyt webformularen på https://form.tilsyn.dk. Hvis du vælger at skrive dine kontaktinformationer i formularen, behandler vi oplysningerne fortroligt. Ved at videregive dine kontaktoplysninger til socialtilsynet, vil det give os mulighed for at stille opklarende spørgsmål, og stadig beskytte din anonymitet og oplysninger.