Om osOm Socialtilsyn Hovedstaden

Om Socialtilsyn Hovedstaden

Socialtilsynet regodkender og fører tilsyn med plejefamilier og tilbud indenfor det specialiserede socialområde

Socialtilsynets opgave er at godkende nye plejefamilier og sociale tilbud til udsatte borgere. Socialtilsynet fører et socialfagligt tilsyn med botilbud, døgntilbud, opholdssteder for anbragte børn, plejefamilier, krisecentre, herbergs, misbrugstilbud mv.

Der er fem socialtilsyn i Danmark, hvor Socialtilsyn Hovedstaden har tilsynsmyndigheden i 29 kommuner i Region Hovedstaden samt Holbæk kommune. Socialtilsynet har hjemsted på Frederiksberg Rådhus hvor det er forankret i Børne- og Ungeområdet.

Plejefamilier og sociale tilbud, som vi godkender og fører tilsyn med:

Lovparagraffer fra henholdsvis serviceloven og sundhedsloven.

 • Plejefamilier og kommunale plejefamilier efter § 66, stk. 1, nr. 1 og 2
 • Døgntilbud efter § 66, nr. 5-7 (Børn/unge)
 • Botilbud efter §§ 107, 108 (Voksne)
 • Krisecentre efter § 109
 • Forsorgshjem efter § 110
 • Stofmisbrugsbehandlingstilbud efter § 101 og 101a
 • Botilbudslignende tilbud i form af hjælp og støtte efter §§ 83-87, 97, 98 og 102 i lov om social service.
 • Alkoholbehandlingssteder efter sundhedslovens § 141
 • Virksomheder og foreninger der varetager en arbejdsgiverfunktion under BPA (borgerstyret personlig assistance) efter §§ 95 og 96 i lov om social service.

Socialtilsyn Hovedstadens organisering

Socialtilsynet er udover en stab organiseret i fire sektioner, der hver varetager tilsyn med henholdsvis:

 • Børn- og ungeområdet samt krisecentre
 • Plejefamilier
 • Voksenområdet

Tilsyn med BPA (borgerstyret personlig assistance) varetages af staben

Kontaktinformationer på Socialtilsyn Hovedstaden, Tilsynschefen samt de enkelte sektionsledere, kan findes på siden "Kontakt"

Kontakt de andre socialtilsyn

Socialtilsyn Nord (Hjørring kommune)
Socialtilsyn Midt (Silkeborg Kommune)
Socialtilsyn Syd (Faaborg-Midtfyn kommune)
Socialtilsyn Øst (Holbæk kommune)

Pjece om socialtilsyn

På siden "Information til borgere i tilbud eller plejefamilie" kan du finde to pjecer om socialtilsyn for henholdsvis:

 • Anbragte børn i plejefamilier og deres pårørende
 • Brugere af botilbud og deres pårørende

Formålet med pjecerne er at synliggøre socialtilsynets rolle på dit tilbud/i din plejefamilie, og hvad du kan forvente af os.

I forbindelse med tilsynsbesøget vil vi gerne tale med dig, der bor på tilbuddet eller i plejefamilien, eller som er bruger af behandlingstilbuddet. I den forbindelse indsamler vi oplysninger om dig. Det kan du læse mere om formålet med at indsamle oplysningerne.

Rammesættende tegnefilm om socialtilsyn
5 minutter