Gå til hovedindhold

Anmodning om aktindsigt

På denne side kan du læse mere om at søge om aktindsigt i Socialtilsyn Hovedstadens sager.

Indhold

  Anmodninger om aktindsigt kan med fordel sendes til Socialtilsyn Hovedstadens hovedpostkasse socialtilsyn@frederiksberg.dk, som du kan skrive sikkert til via borger.dk eller virk.dk.

  Der er dog ingen krav til, hvordan du skal anmode om aktindsigt. Det kan ske via brev, e-mail eller telefon. Der er heller ikke et krav om, at du skal begrunde dit ønske om aktindsigt. Men hvis du sender anmodningen til vores hovedpostkasse, frem for direkte til en konkret medarbejder, kan vi hurtigere behandle anmodningen.

  Din anmodning om aktindsigt skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige for, at den sag eller de dokumenter, som du søger aktindsigt i, kan identificeres, ligesom anmodningen skal angive et tema for det, der søges aktindsigt i. Et tema kan eksempelvis være ”sager om afgørelse om skærpet tilsyn i 2019”.

  Vi skal besvare anmodninger om aktindsigt snarest og i videst muligt omfang inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen. Såfremt anmodningen undtagelsesvis ikke kan færdigbehandles inden 7 arbejdsdage, vil vi hurtigst muligt og inden fristens udløb afsende en underretning om årsagen til fristoverskridelsen og om, hvornår du kan forvente at få den endelige afgørelse.

  Socialtilsyn Hovedstaden besvarer anmodninger om aktindsigt via sikker post. Anmoder skal derfor tilvejebringe en sikker mailadresse, eller et cvr-nummer/cpr-nummer, som vi kan sende afgørelsen til.

  Læs mere om reglerne for anmodninger om aktindsigt på Frederiksberg Kommunes hjemmeside.