Whistleblower

Whistleblower

Hvis du som borger, pårørende, medarbejder eller andet oplever bekymrende forhold i et tilbud eller en plejefamilie, kan du kontakte Socialtilsyn Hovedstadens whistleblower-ordninger. Du kan også kontakte Socialtilsyn Hovedstaden, hvis du har bekymrende oplysninger om en forening eller privat virksomhed, der varetager arbejdsgiverfunktionen i forhold til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance (BPA).

Whistleblower-ordningen

Socialtilsynet har en whistleblower-ordning, som du kan henvende dig til, hvis du har oplysninger om bekymrende forhold i en plejefamilie eller et socialt tilbud. Du kan også henvende dig til ordningen, hvis du har oplysninger om bekymrende forhold, der angår en forening eller en virksomhed, der varetager opgaven som arbejdsgiver i ordninger med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance (BPA). Du kan både henvende dig, hvis du er beboer, medarbejder, pårørende eller noget helt fjerde.

Du kan både henvende dig om bekymrende oplysninger telefonisk og elektronisk via en web-formular.

Når du henvender dig, er det vigtigt, at du beskriver alle faktiske forhold. Det gælder også de forhold, du ikke umiddelbart anser for meget vigtige.

Socialtilsynet behandler altid din henvendelser, og dine oplysninger indgår som information om tilbuddet eller plejefamilien, men du får ikke et svar eller en tilbagemelding fra socialtilsynet om, hvilke tilsynsmæssige skridt, din henvendelse fører til.

Kontaktoplysninger på whistleblower-ordningen i Socialtilsyn Hovedstaden

Telefonnummer: 38 21 37 70

Åbningstider:

  • Mandag til torsdag kl. 9.00-15.00
  • Fredag kl. 9.00-12.00

Telefonen er lukket på helligedage, Grundlovsdag, samt i perioden fra den 24. december 2019 til og med 1. januar 2020.

For elektroniske henvendelser kan du benytte webformularen på følgende link: https://form.tilsyn.dk/. Den elektronisk formular kan bruges døgnet rundt.

Anonymitet

Din henvendelse er altid anonym over for socialtilsynet, tilbuddet, plejefamilien eller andre, medmindre du selv tilkendegiver, at du enten helt eller delvist frasiger dig anonymitet. Anonymiteten betyder, at socialtilsynet ikke må fortælle tilbuddet eller andre, hvem du er, at du har henvendt dig om bekymrende forhold, at der er modtaget en henvendelse, eller hvad bekymringen handler om.

Anonymitet over for socialtilsynet

Du er anonym over for socialtilsynet, medmindre du vælger at give socialtilsynet dine kontaktoplysninger, så vi kan kontakte dig med eventuelle opklarende spørgsmål. Du forbliver anonym over for alle andre end socialtilsynet.

Anonymitet over for tilbuddet, plejefamilien og andre

Du er anonym over for tilbuddet, plejefamilien og andre, medmindre du vælger at give dit samtykke til hel eller delvis frasigelse af anonymiteten, så socialtilsynet kan bruge dine oplysninger som led i dialog med plejefamilien eller tilbuddet.

Det kan du vælge at gøre ved at give dit samtykke til en eller flere af disse muligheder:

  1. Socialtilsynet må oplyse over for tilbuddet, plejefamilien eller andre, at der via whistleblower-ordningen er modtaget en henvendelse om bekymrende forhold. Der gives her oplysninger både om hvem der indberetter og hvad der indberettes.
  2. Socialtilsynet må over for tilbuddet oplyse om indholdet af henvendelsen men ikke oplyse hvem der indberetter.

Du har altid mulighed for at tilbagekalde dit samtykke. Dette gælder dog alene oplysninger, som ikke allerede er videregivet til tilbuddet, plejefamilien eller andre, samt fremtidige udlevering af oplysningerne.

Kontaktoplysninger til whistleblower-ordningen i de andre socialtilsyn

Hvis du vil henvende dig om bekymrende oplysninger til socialtilsynet, er det vigtigt, at du får fat i dét socialtilsyn, som fører tilsyn med det/den tilbud, plejefamilie, forening eller virksomhed, som du har bekymrende oplysninger om.

Hvis du er i tvivl om hvilket socialtilsyn, der er den rette tilsynsmyndighed, kan du kigge i oversigten til højre.

Du kan finde kontaktoplysninger på de andre socialtilsyns whistleblower-ordninger via linksene herunder:

Socialtilsyn Nord 
Socialtilsyn Midt
Socialtilsyn Syd
Socialtilsyn Øst