Gå til hovedindhold

Tilsyn med godkendte plejefamilier

Alle plejefamilier får mindst ét årligt tilsynsbesøg

Indhold

  Ifølge Lov om socialtilsyn, skal alle plejefamilier have mindst ét driftsorienterede besøg om året af socialtilsynet. Det kan være et anmeldt eller uanmeldt tilsynsbesøg.

  I forbindelse med det driftsorienterede besøg indhenter Socialtilsyn Hovedstaden en række oplysninger om plejefamilien. Oplysningerne udgør sammen med tilsynsbesøget grundlaget for plejefamiliens fortsatte godkendelse. Oplysningsskemaet skal udfyldes i forbindelse med, at socialtilsynet kontakter jer for at planlægge besøget.

  Du kan finde skemaet under Dokumenter. Oplysningsskemaet skal sendes til Socialtilsyn Hovedstaden via e-boks med MitID. Obs. Er der mere end én plejeforælder, skal I begge indsende det samme skema med hver jeres MitID.

  Socialtilsyn Hovedstaden behandler dine oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med persondataforordningen. Læs om hvordan Socialtilsyn Hovedstaden behandler dine oplysninger og dine rettigheder som følge af, at vi indhenter oplysninger om dig. 

  Ansvaret for at indberette oplysninger om plejefamilien til Tilbudsportalen påhviler plejefamilien selv (se § 11 i bekendtgørelsen om Tilbudsportalen). Der er allerede mange af jer, som er bekendte med dette, og som gør det i forvejen. Fremover vil vi dog i henhold til bekendtgørelsen bede alle plejefamilier om selv at gå ind på Tilbudsportalen og ændre i jeres oplysninger, hvis der sker ændringer i familien.   

  Det kan f.eks. være:

  • Ind- eller udskrivninger af plejebørn
  • Ind- eller udflytninger af øvrige beboere i husstanden, f.eks. egne børn
  • Flytninger eller ombygning af jeres bolig
  • Ændringer i jeres ansættelsesforhold

  Det er meget vigtigt, at I ajourfører oplysninger på Tilbudsportalen løbende, så anbringende kommune kan orientere sig i jeres godkendelsesramme. Det er f.eks. vigtigt, så de kan se, om I har ledige pladser.

  De nye oplysninger bliver først offentliggjorte på Tilbudsportalen for kommunerne, når socialtilsynet har godkendt oplysningerne.

  Teknisk set har I adgang til at ændre i alle oplysninger på Tilbudsportalen. Ændringer i godkendelsesrammen, dvs. oplysninger om plejefamilietype (almen, forstærket og specialiseret plejefamilie), antal pladser, målgruppe samt ydelse (døgnanbringelse eller støtteophold) skal dog behandles af socialtilsynet og forudsætter som regel ekstra tilsynsbesøg. Hvis I ønsker, at godkendelsesrammen bliver ændret, skal I sende en ansøgning om væsentlig ændring.  

  Oplysningspligt og væsentlig ændring

  I har ifølge loven altid pligt til at oplyse socialtilsynet om væsentlige ændringer i familien. Det gælder f.eks., hvis I flytter, skal skilles eller er blevet syge. Ønsker I at få udvidet antallet af plejebørn eller ændret plejefamilietype, så skal I ansøge socialtilsynet om at få ændret godkendelsesrammen. I kan læse mere om hvordan I søger om en væsentlig ændring på denne side.

  Support i forbindelse med indberetning af oplysninger på Tilbudsportalen

  I kan logge ind og se og ændre jeres plejefamilie med Mitid på denne side.

  På denne side kan I finde en vejledning til, hvordan man indberetter bestemte oplysninger på Tilbudsportalen.

  Tilbudsportalen driftes af Erhvervsstyrelsen, og derfor er det dem, I skal rette henvendelse til, hvis I har brug for vejledning i, hvordan man indberetter bestemte oplysninger. Kontaktoplysninger til supporten kan findes her.