Lovgivning på området

Her finder du gældende lovgivning inden for området for socialtilsyn.

Indhold

  Godkendelse og tilsyn

  Sociale tilbud og plejefamilier

  Revision af servicelovens ydelser og tilbud

  Magtanvendelser

  Tilbudsportalen

  Generelt