Gå til hovedindhold

Om Socialtilsyn Hovedstaden

Socialtilsynet godkender og fører tilsyn med plejefamilier og tilbud indenfor det specialiserede socialområde.

Indhold

  Socialtilsynets opgave er at godkende nye plejefamilier og sociale tilbud til udsatte borgere og føre tilsyn med, om godkendte plejefamilier og sociale tilbud har en tilstrækkelig høj kvalitet. 

  Socialtilsynet undersøger, om borgerne i tilbuddet får den hjælp og støtte, de har behov for. Vi fører et generelt tilsyn med kvaliteten i et tilbud og ikke et personrettet tilsyn i forhold til enkelte borgere.

  Der er fem socialtilsyn i Danmark, hvor Socialtilsyn Hovedstaden har tilsynsmyndigheden i 29 kommuner i Region Hovedstaden samt Holbæk kommune. Socialtilsyn Hovedstaden har hjemsted på Frederiksberg Rådhus hvor det er forankret i Børne- og ungeområdet.

  Tilsynsområdet

  Vi fører tilsyn med følgende typer af tilbud og plejefamilier:

  • Plejefamilier efter § 43, stk. 1, nr. 1-3 i Barnets lov
  • Børne- og ungehjem efter § 43, stk. 1, nr. 6, og stk. 3 i Barnets lov
  • Botilbud efter §§ 107, 108 (Voksne) i Serviceloven
  • Krisecentre efter § 109 i Serviceloven
  • Forsorgshjem efter § 110 i Serviceloven
  • Stofmisbrugsbehandlingstilbud efter § 101 og 101a i Serviceloven
  • Botilbudslignende tilbud i form af hjælp og støtte efter §§ 83-87, 97, 98 og 102 i Serviceloven
  • Alkoholbehandlingssteder efter sundhedslovens § 141

  Social- og boligstyrelsen har udviklet nogle videofilm til personer, der bor i tilbud, og til børn, der er anbragte i plejefamilier. Du kan se videoklippene herunder:

  Vision

   Det handler om mennesket

  - Socialtilsyn højner kvaliteten i sociale tilbud og plejefamilier

  Mission 

  Socialtilsyn Hovedstaden er en professionel og uvildig myndighed. Vi leverer et fagligt kompetent og systematisk tilsyn med plejefamilier og tilbud.

  Vores mission har to perspektiver; et udviklingsperspektiv og et kontrolperspektiv:

  Udviklingsperspektiv

  Vi peger på udviklingsmuligheder i sociale tilbud og plejefamilier med henblik på at sikre kvalitet og trivsel for borgerne

  Kontrolperspektiv

  Vi fører tilsyn med, at borgerne behandles med ordenlighed og mødes med respekt og anerkendelse 
  Vi fører tilsyn med, at offentlige midler anvendes efter hensigten, og at der er transparens i økonomien

  Socialtilsynet er organiseret med en tilsynschef og fire sektioner

  • Staben (leder Kristina Vang Jensen)
  • Børn- og ungesektionen + krisecentre (leder Kirsten Brøndum)
  • Plejefamiliesektionen (leder Pia Eriksen)
  • Voksensektionen (leder Bodil Tøndborg)

  Du kan se vores organisationsdiagram under dokumenter.

  Socialtilsyn Nord (Hjørring kommune)
  Socialtilsyn Midt (Silkeborg Kommune)
  Socialtilsyn Syd (Faaborg-Midtfyn kommune)
  Socialtilsyn Øst (Holbæk kommune)

  Under dokumenter kan du finde to pjecer om socialtilsyn for henholdsvis:

  • Anbragte børn i plejefamilier og deres pårørende
  • Brugere af botilbud og deres pårørende

  Formålet med pjecerne er at synliggøre socialtilsynets rolle på dit tilbud/i din plejefamilie, og hvad du kan forvente af os.

  I forbindelse med tilsynsbesøget vil vi gerne tale med dig, der bor på tilbuddet eller i plejefamilien, eller som er bruger af behandlingstilbuddet. I den forbindelse indsamler vi oplysninger om dig. Det kan du læse mere om formålet med at indsamle oplysningerne.