Gå til hovedindhold

Væsentlig ændring og dispensation

Her kan I læse, hvornår der er tale om en væsentlig ændring af godkendelsen hos en plejefamilie, og hvordan man søger Socialtilsyn Hovedstaden om godkendelse af væsentlige ændringer. I kan desuden læse om, hvordan I ansøger om dispensation.

Indhold

  Væsentlig ændring 

  En væsentlig ændring af godkendelsen kan f.eks. være, 

  • Hvis plejefamilien flytter
  • Hvis plejefamilien ønsker antallet af pladser udvidet
  • Hvis målgruppen ønskes ændret
  • Hvis plejefamilien skal skilles
  • Hvis der opstår alvorlig sygdom

  En plejefamilie skal have socialtilsynets godkendelse, inden de indskriver børn, der falder udenfor den hidtidige godkendelsesramme.

  Plejefamilier skal være opmærksomme på, at der må beregnes op til 3 måneders behandlingstid på en væsentligt ændring i nuværende godkendelse.

  I henhold til Lov om socialtilsyn § 12 stk.2.nr.1 skal plejefamilier af egen drift oplyse om væsentlige ændringer.

  I skal udfylde et skema, som I kan downloade her på siden og efterfølgende sende til Socialtilsyn Hovedstaden via sikker post. Læs mere om hvordan du sender sikker post til Socialtilsyn Hovedstaden.

  Socialtilsynet kan efter anmodning fra plejefamilien træffe afgørelse om, at godkendelsesgrundlaget kan fraviges på bestemte betingelser eller inden for en bestemt periode. Vi gør opmærksom på, at en ansøgning om dispensation skal være behandlet, inden barnet eller den unge kan anbringes, hvis det drejer sig om indskrivning.

  Det er ikke længere en forudsætning for, at der kan træffes afgørelse om dispensation, at socialtilsynet forinden har taget stilling til, om plejefamilien kan godkendes generelt til den ønskede ændring af godkendelsesgrundlaget. Det betyder, at vi ikke længere skal vurdere muligheden for en væsentlig ændring af plejefamiliens eksisterende godkendelse, før vi kan træffe afgørelse om dispensation.

  Hvis I ønsker at ansøge om en dispensation, skal I benytte ansøgningsskemaet under Dokumenter og sende den til Socialtilsyn Hovedstaden via sikker post. Læs mere om hvordan du sender sikker post til Socialtilsyn Hovedstaden.

  Akutbestemmelsen i § 4, stk. 4, i lov om social service, kan kun anvendes til at anbringe børn i en plejefamilie, som ikke allerede er godkendt af socialtilsynet. Socialtilsynet skal orienteres straks, hvis kommunen anvender en plejefamilie, der ikke er godkendt af socialtilsynet. Hvis kommunen ønsker at anvende plejefamilien i yderligere tre uger – dvs. ud over de tre uger, det er muligt ifølge akutbestemmelsen – skal dette godkendes af socialtilsynet.