Gå til hovedindhold
Nyhed

Nyhedsbrev vedr. skift af CVR-nummer

Socialtilsyn hovedstaden gør med dette nyhedsbrev opmærksom på, at der er sket en ændring i muligheden for at skifte CVR-nummer.

01. nov. 2022

Indhold

  Det har siden årsskiftet ikke været muligt for et godkendt tilbud at skifte CVR-nummer på Tilbudsportalen.


  Muligheden har eksempelvis været efterspurgt i de tilfælde, hvor et tilbud har skiftet virksomhedsform, fordi et skift af virksomhedsform resulterer i, at tilbuddet får et nyt CVR-nummer. Det har betydet, at allerede godkendte tilbud har været nødt til at ansøge om ny-godkendelse af tilbuddet og oprette sig på Tilbudsportalen på ny med det nye CVR-nr.
  Den manglende mulighed har vist sig at være problematisk for de tilbud, som allerede er i drift, samt for de tilsynsførende myndigheder. Det har ikke været hensigtsmæssigt, at socialtilsynet skulle lave en ny godkendelse, da der i mange tilfælde blot er tale om en ændring i virksomhedsformen, hvilket i mange tilfælde udgør en væsentlig ændring, som kræver en delvis ny godkendelse.


  Derfor tilbyder Social- og Ældreministeriet nu tilbud i drift, der får et nyt CVR-nummer i forbindelse med ændring af virksomhedsform, at Tilbudsportalens udvikler manuelt ændrer CVR-nummeret. Det indebærer, at det tidligere CVR-nummer udskiftes med det nye CVR-nummer i tilbuddets eksisterende indberetning på Tilbudsportalen.


  Hvis I som tilbud står over for et skift af jeres virksomhedsform, skal I i god tid forinden rette kontakt til socialtilsynet, som indledningsvist vil vurdere, om der i det konkrete tilfælde er tale om en ny-godkendelse eller en væsentlig ændring. Hvis socialtilsynet vurderer, at der er tale om en væsentlig ændring af godkendelsen, retter socialtilsynet henvendelse til Tilbudsportalen med henblik på at foretage ændringen.

  I vil som tilbud blive opkrævet takst for arbejdet, som også omfatter en vurdering af tilbuddets kvalitet, som minimum af temaet ”Organisation og Ledelse”.

  Nyheden blev udgivet tirsdag 1. november, 2022