Gå til hovedindhold

Nyhedsbrev vedr. styrkelse af den skriftlige formidling i Socialtilsyn Hovedstaden

På den side kan du læse vores nyhedsbrev vedr. styrkelse af den skriftlige formidling i Socialtilsyn Hovedstaden. Nyhedsbrevet er sendt til alle tilbud og plejefamilier.

08. maj 2024

Indhold

  Styrkelse af den skriftlige formidling i tilsynsrapporterne

  I slutningen af 2023 igangsatte vi i Socialtilsyn Hovedstaden en længerevarende proces, hvor vi arbejder med at styrke vores skriftlige formidling i tilsynsrapporterne.
  Vi har i den forbindelse udviklet en fælles skriveguide, som indeholder en række generelle skrive-råd, samt skriveråd, der er målrettet tilsynsrapporter og dialogmødereferater. Skriveguiden er ud-arbejdet i samarbejde med andre socialtilsyn og et kommunikationsfirma. Vi har desuden fået input til skriveguiden fra udvalgte kommuner og tilbud.

  Skriveguiden tilstræber ensartethed i vores tilsynsrapporter på tværs af tilbud og plejefamilier, og at vores vurderinger og begrundelser fremstår tydelige. I skriveguiden har vi desuden implemente-ret Social- og Boligstyrelsens faglige udtalelse om indholdet i tilsynsrapporter og dermed de krav, der stilles til tilsynsrapporternes indhold på nationalt plan. 

  Vi har allerede igangsat arbejdet med at implementere rådene fra skriveguiden i tilsynsrapporterne på tilbudsområdet, og i efteråret kommer turen til plejefamilieområdet og vores stabsmedarbejdere.

  Konkrete ændringer i tilsynsrapporterne

  Herunder kan I læse om nogle af de konkrete forandringer, I vil opleve i tilsynsrapporterne:

  • Indholdet i tilsynsrapporterne vil forandre sig løbende i takt med, at vi behandler de enkelte temaer i kvalitetsmodellen. Det betyder f.eks., at I kan opleve, at I modtager en tilsynsrap-port, der kun har implementeret skriverådene i de temaer, der har været fokus på i forbin-delse med det konkrete tilsyn
  • Udviklingspunkter bruges ikke længere til at påpege egentlig kvalitetsmangler, og det bety-der, at de alene udgør forslag til udvikling
  • Opmærksomhedspunkter bliver udfaset i løbet af 2024. Hvis opmærksomhedspunktet er begrundet i en kvalitetsmangel, vil dette i stedet blive afspejlet i kvalitetsbedømmelserne på temaniveau og eventuelt i den samlede vurdering
  • Vi skriver ikke længere i samlet vurdering, hvornår vi har været på tilsyn, hvilke kilder vi har inddraget, og hvilke metoder vi har benyttet
   • Dato for tilsynsbesøget fremgår under ”Basisinformation”
   • Datakilder, interviewkilder og observationskilder fremgår på sidste side i rapporten
  • I rubrikken ”Særligt fokus i tilsynet” vil I kunne se hvilke temaer, vi har behandlet ved det aktuelle tilsyn, og hvornår de øvrige temaer sidst har været behandlet

  Vi håber, I vil tage godt imod ændringerne i tilsynsrapporterne.