Gå til hovedindhold

Socialtilsyn Hovedstadens årsrapport for 2022 er udkommet

Socialtilsyn Hovedstadens årsrapport for 2022 er udkommet

26. maj 2023

Indhold

    Årsrapporten giver et indblik i Socialtilsyn Hovedstadens virke i 2022 og indeholder vores samlede vurderinger af kvaliteten i tilbud på børne- og ungeområdet, voksenområdet og i plejefamilier. Årsrapporten giver også indblik i, hvor mange sanktioner vi har udstedt, og hvor mange indberetninger om magtanvendelser, henvendelser om bekymrende forhold (whistleblows) og anmodninger om aktindsigt vi modtog i 2022.

    I årsrapportens stiller vi desuden skarpt på nogle af de faglige områder, som vi har været særligt optagede af i 2022. Det gælder blandt andet vores nye specialistfunktion omkring tilsynet med tilbud, som indgår i koncerner eller koncernlignende konstruktioner, og de stadigt voksende rekrutteringsudfordringer, som præger det specialiserede socialområde