Gå til hovedindhold

Information om budget 2025 til private tilbud

Tiden nærmer sig for indberetning af budget 2025.

21. jun. 2024

Indhold

  Frister for indsendelse af budgetter

  Private tilbud skal indberette budget 2025 senest d. 1. oktober 2024.

  Budgettet skal indberettes i Social- og Boligstyrelsens budgetskema og uploades på Tilbudsportalen. Der er ikke ændringer i dette års budgetskema i forhold til sidste års budgetskema. Budgetske-maet er inddelt i faner, hvor man bl.a. finder budgetskemaet forbeholdt private tilbud samt vejledningen ”GUIDE PRIVAT”, hvor man kan finde svar på, hvordan budgetskemaet skal udfyldes. Budgetskemaet kan findes ved at følge dette link.

  Vi gør opmærksom på, at vi ikke accepterer budgetter indsendt på andre måder end via det officielle budgetskema i Excel og uploadet på Tilbudsportalen. Skemaet må ikke ændres eller konverteres til PDF.

  Indberet budgetskema 2025 i en separat sag på Tilbudsportalen

  Tilbudsportalens opsætning medfører, at en sag kun kan godkendes, hvis alle oplysninger i sagen kan godkendes. For at undgå unødvendig lang sagsbehandlingstid anbefales det at indberette budgettet i en separat sag på Tilbudsportalen.

  Læs budgetguiden

  Vi anbefaler, at I gennemgår guiden, inden I udfylder budgetskemaet. Der forefindes en guide til private tilbud i budgetskemaets særskilte faner, jf. ovenfor.

  Ved evt. fejlindtastninger og mangler i budgetskemaet vil vi indgå i dialog med jer, hvilket vil forlænge sagsbehandlingstiden og kan medføre, at I vil blive bedt om at genindsende revideret budget på Tilbudsportalen.

  Frister for behandling af budgetter

  Budgetter, der er indberettet til socialtilsynene senest 1. oktober 2024, skal være godkendt af socialtilsynet senest 1. januar 2025, medmindre konkrete forhold gør, at dette ikke er muligt.

  Budgetter, der er indberettet til socialtilsynene mellem 1. oktober og 15. november 2024, skal være godkendt af socialtilsynet senest 1. april 2025, medmindre konkrete forhold gør, at dette ikke er muligt.

  Budgetter indsendt efter 15. november 2024 har ikke krav på en godkendelse af budgettet inden 1. april 2025. Vi bestræber os i alle tilfælde på at behandle budgetterne så hurtigt som muligt.