Gå til hovedindhold

Nyhedsbrev om årsrapport 2023 til private tilbud

Socialtilsyn Hovedstaden ønsker med dette nyhedsbrev at erindre private tilbud om deres pligt til at indberette årsrapportnøgletal rettidigt.

24. maj 2024

Indhold

  Indberetning af årsrapport 2023 og indsendelse af revideret regnskab 2023

  Alle tilbud skal udarbejde årsrapport 2023 (nøgletal), som skal indberettes på Tilbudsportalen under fanen ”Årsrapporter”. For private tilbud er fristen for indberetning senest den 1. juli 2024, jf. § 14, stk. 2 i bekendtgørelse om Socialtilsyn (BEK nr. 1490 af 06/12/2023). 

  Private tilbud skal desuden indsende det reviderede årsregnskab med revisionspåtegning samt revisionsprotokollat og bilag 1 umiddelbart efter revisionens afslutning, jf. socialtilsynslovens § 18 g, stk. 4. Dette skal indsendes til Socialtilsyn Hovedstadens hovedmailadresse (socialtilsyn@frederiksberg.dk). 

  Såfremt tilbuddet allerede har årsregnskab, protokollat og årsrapport (nøgletal) til Tilbudsportalen klar, bedes I indsende årsregnskab og protokollat til Socialtilsyn Hovedstadens hovedmailadresse og samtidig indberette årsrapport (nøgletal) på Tilbudsportalen for at sikre en hurtigere sagsbehandling af indberetningen.

  Bemærk, at dette nyhedsbrev sendes til alle private tilbud, dvs. også til dem, der allerede har indberettet årsrapportnøgletal 2023 og/eller indsendt årsregnskab og protokollat.

  Revideret årsregnskab 2023

  Det anbefales, at tilbuddets årsregnskab 2023 indeholder en nøgletalsoversigt, som er identisk 
  med de indberettede nøgletal i årsrapport 2023 på Tilbudsportalen. Det bør kunne udledes af årsregnskabet, hvorledes nøgletallene er fremkommet. 

  Årsrapport 2023 på Tilbudsportalen

  Årsrapport 2023 på Tilbudsportalen udarbejdes i overensstemmelse med § 14 i bekendtgørelse om Socialtilsyn. Guiden til indberetning af årsrapport på Tilbudsportalen kan findes på denne side.

  Indberet gerne Årsrapport 2023 i en separat sag på Tilbudsportalen
  Tilbudsportalens opsætning medfører, at en sag kun kan godkendes, hvis alle oplysninger/faner i sagen kan godkendes. Vi anbefaler derfor at indberette årsrapport 2023 i en separat sag på Tilbudsportalen for at undgå unødvendig lang sagsbehandlingstid.