Gå til hovedindhold

Magtanvendelser

Indberetninger om magtanvendelse.

Indhold

  Episoder af magtanvendelse skal af tilbuddet indberettes til:

  Social- og boligstyrelsen har udviklet en række skemaer til dette formål, som kan findes i linket nederst på siden.

  Det er den enkelte borgers handlekommune, der i forhold til episoder af magtanvendelse skal forholde sig til, om borgeren er velplaceret i tilbuddet, og om tilbuddet leverer den ønskede og relevante ydelse. Klager over magtanvendelse skal rettes til handlekommunen.

  Socialtilsynet giver ikke en tilbagemelding på den enkelte magtanvendelsesindberetning, men vurderer magtanvendelsesmønstret generelt, herunder om personalet på tilbuddet kender reglerne, og om der er den fornødne pædagogiske kvalitet i tilbuddet.

  Finder socialtilsynet, at der er grund til bekymring og kritik i forhold til tilbuddets brug af magt og indberetning heraf, vil socialtilsynet kontakte tilbuddet herom og sædvanligvis også borgernes handlekommune og driftsherren. Socialtilsynet kan om nødvendigt meddele tilbuddet et påbud om at rette op på de bekymrende forhold.

  Særligt for tilbud med anbragte børn- og unge - lov om voksenansvar

  Børne- og ungehjem efter § 43, stk. 1, nr. 6, og stk. 3, i lov om social service, og specialiserede plejefamilier, der er godkendt som generelt egnede efter § 43, stk. 1, nr. 3, skal registrere og indberette magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på de indberetningsskemaer, der fremgår af bilag 1a, bilag 1b og bilag 1c til bekendtgørelsen. Skemaerne kan også findes i linket nederst på siden.