Gå til hovedindhold

Bliv godkendt som ny plejefamilie

Her kan du læse om, hvordan I bliver godkendt som plejefamilie

Indhold

  Socialtilsynet godkender og fører tilsyn med plejefamilier efter servicelovens § 43, stk. 1, nr. 1-3, i Barnets Lov. 

  Hvad betyder det at være plejefamilie?

  Ønsket om at blive pleje- eller støttefamilie er en stor beslutning. Det er ikke blot varetagelsen af omsorg over for et barn, det er varetagelsen af omsorg over for et barn, med særlige behov, som det skal have hjælp til. Det er en opgave, hvor I skal kunne samarbejde med børnenes egen familie og netværk, og I skal være villige til at åbne jeres dør både for socialtilsynet og andre myndigheder. Hertil kommer krav om, at I løbende skal på kursus, så I hele tiden er klædt på til de udfordringer, I kan stå overfor. Det er vigtigt, at I som familie får et realistisk billede af, hvad det samlet set indebærer at blive pleje- eller støttefamilie.   

  Vi har udarbejdet en pjece med information om det at være plejefamilie. Vi anbefaler, at I læser pjecen igennem. Pjecen kan downloades under Dokumenter.

  I pjecen kan I bl.a. læse om:

  • Hvad det vil sige at være plejefamilie
  • Hvilke slags opgaver I kan forvente at skulle løse
  • Hvilke overvejelser I kan gøre jer, inden I ansøger.

  Vejledning i forbindelse med jeres ansøgning

  I skal være opmærksomme på, at ansøgningsprocessen er delt op i flere trin, som er:

  1. Informationsmøde
  2. Grundkursus
  3. Ansøgning på Tilbudsportalen

  Nedenfor kan I læse mere om de enkelte trin samt se link til tilmelding/ansøgning.

  Hvis I har spørgsmål til ansøgningsprocessen eller grundkursus, er I velkommen til at kontakte tilsynskonsulent Lisbeth Christensen (telefon 91333229) eller sektionsleder Pia Eriksen (91333205). I kan også sende en mail via sikker post til vores hovedpostkasse her. 

  Vi anbefaler, at I kommer til et af vores  informationsmøder, som afholdes fra kl. 16:30 til 18:30 hver gang. Her vil I få mere at vide om, hvad vi lægger vægt på  hos en familie, der ønsker at blive godkendt som pleje- eller støttefamilie.

  I får samtidig indblik i selve godkendelsesprocessen, herunder den kvalitetsmodel, som vi vurderer kommende plejefamilier ud fra. Der vil på informationsmødet også være mulighed for at stille spørgsmål.

  Informationsmødet er ikke obligatorisk.

  Ønsker I at tilmelde jer et informationsmøde, kan I tilmelde jer via dette link: Tilmelding til informationsmøde 

  Efter tilmelding vil I modtage et link til mødet dagen før

  Nedenfor kan I se datoer for informationsmøderne for hele 2023:

  Dato for informationsmøder

  Tirsdag den 12. december 2023

  Torsdag den 1. februar 2024

  Tirsdag den 9. april 2024

  Mandag den 3. juni 2024

  Onsdag den 14. august 2024

  Mandag den 7. oktober 2024

  Torsdag den 5. december 2024

  For at blive godkendt som ny plejefamilie skal I gennemføre et lovpligtigt grundkursus, som vi afholder. Grundkurset består af fire hele undervisningsdage, og hvis I er to ansøgere, skal I begge kunne deltage på alle undervisningsdage. 

  Hvis I ikke kan deltage i de grundkurser, som ligger i tilmeldingen, skal I vente med at ansøge, da der løbende vil blive tilbudt flere kurser. Under dokumenter kan I se en oversigt over årets kursusdatoer.

  Via linket kan I logge ind med MitID og tilmelde jer: Tilmelding til grundkursus

  Udfyld ansøgningsskema og find relevante bilag frem

  Ønsker I at blive godkendt som ny plejefamilie, skal I sende en digital ansøgning på Tilbudsportalen. I den forbindelse skal socialtilsynet foretage en overordnet vurdering af, om plejefamilies økonomi giver grundlag for en stabil anbringelse.

  Derfor vil I med ansøgningen blive bedt om at vedhæfte en kopi af følgende dokumenter:

  • Seneste årsopgørelse fra SKAT for begge ansøger
  • For selvstændige seneste årsregnskab
  • Budget som indeholder
   • Månedlige indtægt
   • Månedlige udgifter
   • Månedlige råderum

  Når du /I ansøger på Tilbudsportalen, indsamler vi oplysninger om dig/jer.

  Læs mere om hvordan vi behandler persondata her

  Ansøg via Tilbudsportalen.

  Når vi har modtaget jeres ansøgning, vil I modtage en kvittering fra os.

  På baggrund af reformen Børnene først tilbyder Socialtilsyn Hovedstaden godkendelse via såkaldt Fasttrack.

  Fasttrack-ordningen er lavet for at sikre, at børn, der er blevet anbragt akut i en familie, ikke skal opleve, at de ikke kan blive i familien, fordi familien ikke kan nå at få en generel godkendelse som plejefamilie af tidsmæssige årsager. Sagsbehandlingstiden for godkendelse via fasttrack er maks. 6 uger. Processen for behandling af ansøgninger efter fasttrack-ordningen er den samme som ved en almindelig godkendelse.

  Kravene til fasttrack er:

  • At kommunen har truffet afgørelse om akut anbringelse af et barn hos den pågældende familie
  •  At kommunen forventer, at barnet skal være anbragt i længere tid end perioden for afgørelsen om akut anbringelse
  •  At kommunen ikke har mulighed for at anbringe barnet i en allerede godkendt plejefamilie
  • At kommunen har en forventning om, at socialtilsynet kan godkende familien, og at barnet vil kunne forblive anbragt i familien efter godkendelsen

  Det er kommunen, der skal redegøre for, at betingelserne er opfyldte.

  Ansøgning om fasttrack skal sendes til Socialtilsyn Hovedstaden. Hvis I har spørgsmål til ansøgningsprocessen, er I velkommen til at kontakte tilsynskonsulent Lisbeth Christensen (telefon 91333229) eller sektionsleder Pia Eriksen (91333205).

  Plejefamilier offentliggøres på Tilbudsportalen

  Hvis I bliver godkendt som plejefamilie, vil jeres oplysninger blive offentliggjorte på Tilbudsportalen. Tilbudsportalen er en hjemmeside, hvor kommunerne kan se de forskellige plejefamilier og tage kontakt med dem. Som privatperson kan man ikke søge plejefamilier frem på Tilbudsportalen eller se jeres kontaktoplysninger. Kommunerne må kun benytte sig af plejefamilier, som ligger på Tilbudsportalen.