Gå til hovedindhold

Information til borgere i tilbud og plejefamilier

Socialtilsynet er en offentlig myndighed. Socialtilsynets opgave er at godkende plejefamilier og sociale botilbud til udsatte borgere og føre tilsyn med, om godkendte plejefamilier og sociale tilbud har en tilstrækkelig høj kvalitet.

Indhold

    Socialtilsynet fører bl.a. socialfagligt tilsyn med botilbud, døgntilbud, opholdssteder for anbragte børn, plejefamilier, krisecentre, herbergs- og misbrugstilbud.

    Socialtilsynet undersøger, om borgerne i tilbuddet får den hjælp og støtte, de har behov for. Vi fører et generelt tilsyn med kvaliteten i et tilbud, og ikke et personrettet tilsyn i forhold til enkelte borgere.

    I pjecerne til højre kan du læse mere om mere om socialtilsynets opgave med at føre tilsyn.

    Socialstyrelsen har udviklet nogle videofilm til personer, der bor i tilbud, og til børn, der er anbragte i plejefamilier. Du kan se videoklippene herunder: